Amoklavin-BID® 400/57 FORTE Oral Süspansiyon

Formülü:
Her 5 ml (kutu içindeki kaşık dolusu) 400 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat, 57 mg Klavulanik aside eşdeğer Potasyum klavulanat (ko-amoksiklav 400/57) ihtiva eder.
(Diğerleri : Portakal aroması, Golden şurup aroması, Metil paraben, Sodyum sakkarin)

Farmakolojik Özellikleri:
Müstahzarın  etken maddeleri gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalara karşı bakterisid etkiye sahip, geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Amoksisilin ile birçok gram negatif ve gram pozitif bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimlerini irreversibl olarak inhibe eden Klavulanik asittir. Bileşimde  Amoksisilin ve Klavulanik asidi birlikte içermesi, müstahzarın beta-laktamaz üreterek Amoksisilini parçalayan ve etkisiz hale getiren mikroorganizmaların yol açtığı enfeksiyonlarda etkili olmasını sağlar. Böylece zaten geniş spektrumlu bir antibiyotik olan Amoksisilin’ in spektrumu daha da genişletilmiş olmaktadır.
Bileşimde yer alan  her iki komponentinin farmakokinetik özellikleri  birbirine yakındır.
Mide asidine karşı dayanıklı olup yiyeceklerle birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Çeşitli çalışmalarda aşağıda yer alan bakterilerin müstahzara  duyarlı olduğu belirlenmiştir.

Gram Pozitif Bakteriler:

Aeroblar:
Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üretenler dahil), Koagülaz-negatif stafilokoklar (Staphylococcus epidermidis dahil), Streptococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Corynebacterium türleri.

Anaeroblar:
Clostridium türleri, Peptococcus türleri, Peptostreptococcus türleri.

Gram Negatif Bakteriler:

Aeroblar:
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üretenler dahil), Haemophilus ducreyi (beta-laktamaz üretenler dahil), Moraxella catarrhalis, Escherichia coli (beta-laktamaz üretenler dahil), Klebsiella türleri, Vibrio cholerae, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis (beta-laktamaz üretenler dahil), Proteus vulgaris (beta-laktamaz üretenler dahil), Neisseria gonorrhoeae (beta-laktamaz üretenler dahil), Neisseria meningitidis, Legionella türleri (beta-laktamaz üretenler dahil), Salmonella türleri, Shigella türleri, Bordatella pertussis, Brucella türleri.

Anaeroblar:
Beta-laktamaz üreten B.fragilis dahil Bacteroides türleri.

Endikasyonları:

Hafif ve Orta Şiddette Enfeksiyonlar: 

 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, örn.tonsillit.
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları.
 • Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları.

  Ciddi Enfeksiyonlar:

 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları , örn.otitis media ve sinüzit.
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları, örn.pnömoni.
 • Üriner Sistem Enfeksiyonları.

  AMOKLAVİN-BID 400/57 Oral Süspansiyon’ un günde iki kez verilmesi ile, hem Amoksisiline duyarlı mikroorganizmaların hem de AMOKLAVİN-BID 400/57’ye duyarlı beta laktamaz üreten mikro-organizmaların neden olduğu  enfeksiyonların tedavisi sağlanabilmektedir.

  Kullanım Şekli ve Dozu:

  Hafif ve Orta Şiddetteki Enfeksiyonlarda:
  (Örn:alt solunum yolu enfeksiyonları, tonsillit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları):
  Günlük doz vücut ağırlığının her kg’ ı için 25/3.6mg  olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir.

  Daha Şiddetli Enfeksiyonlarda:
  (Örn:otitis media, sinüzit, pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları):
  Günlük doz vücut ağırlığının her kg’ ı için 45/6.4 mg  olarak hesaplanır ve bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilir.

  2 ay –2 yaş arasındaki çocuklar:
  Bu yaş grubunun doz düzenlemesi vücut ağırlığına göre yapılmalıdır.
  Enfeksiyonun şiddetine ve vücut ağırlığına göre 12 saatte bir uygulanacak doz, aşağıdaki tabloda “ml” olarak belirtilmiştir. Uygulamada kullanılacak özel uygulama enjektörü kutu içinde yer almaktadır.
  2 yaşın üzerindeki çocuklar:
  Bu yaş grubunun doz düzenlemesi enfeksiyonun şiddetine göre aşağıdaki şekilde yapılabilir :


   

  Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlar

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Tonsillit
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • 25/3.6mg
  /kg/gün

  2-6 yaş

  (13-21kg)

  Günde 2 defa
  2.5ml (1/2 ölçek)
  Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon*

  7-12 yaş

  (22-40kg)

  Günde 2 defa
  5ml (1 ölçek)
  Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon

  Daha şiddetli enfeksiyonlar

 • Otitis media
 • Sinüzit
 • Pnömoni
 • Üriner sistem enfeksiyonları
 • 45/6.4mg
  /kg/gün

  2-6 yaş

  (13-21kg)

  Günde 2 defa
  5ml (1 ölçek)
  Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon

  7-12 yaş

  (22-40 kg)

  Günde 2 defa
  10ml (2 ölçek)
  Amoklavin-BID 400/57 Süspansiyon

  * Bu doz günde 2 defa 5 ml Amoklavin-BID 200/28 Süspansiyon verilerek de sağlanabilir.

  Gastrointestinal entolerans riskini minimum düzeye indirmek için Amoklavin yemeklerin başlangıcında alınmalıdır.

  Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.

  Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
  35ml’lik pediatrik ambalaj: Sulandırıldığında 35 ml süspansiyon verebilecek toz karışımı ihtiva eden şişeler +
  4.2 ml’ lik uygulama enjektörü
  70ml’lik ambalaj: Sulandırıldığında 70 ml süspansiyon verebilecek toz karışımı ihtiva eden şişeler + 5ml’ lik kaşık.

   

 • Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:

  AMOKLAVİN-BID 625 mg 10 Film Tablet
  AMOKLAVİN-BID 625 mg 14 Film Tablet
  AMOKLAVİN-BID 1000 mg 10 Film Tablet
  AMOKLAVİN-BID 1000 mg 14 Film Tablet
  AMOKLAVİN-BID 400/57 mg 35 ml Oral Süspansiyon
  AMOKLAVİN-BID 200/28 mg 70 ml Oral Süspansiyon
  AMOKLAVİN-BID 400/57 mg 70 ml Oral Süspansiyon
  AMOKLAVİN-BID 200/28 mg 100 ml Oral Süspansiyon
  AMOKLAVİN-BID 400/57 mg 100 ml Oral Süspansiyon
  AMOKLAVİN İ.V. 1.2 gr Flakon

   

   

  Ana Sayfa