Azitro® 500 mg Film Tablet

 

 

Formülü:
Her film tablet 500 mg Azitromisin’ e eşdeğer Azitromisin dihidrat ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
AZİTRO Film Tablet 500 mg’ ın etken maddesi olan Azitromisin , azalid sınıfından bir antibiyotikdir. Azitromisin, eritromisin’ den türetilmiş olmakla beraber hem kimyasal hem de farmakolojik yönden farklı özellikler taşır.
Azitromisin oral olarak alındıktan sonra süratle absorbe edilir ve tüm vücuda geniş ölçüde yayılarak  dokularda kandakinin 50 katına varan konsantrasyonlara erişir. Plazma terminal eliminasyon yarı ömrü, dokulardan atılma yarı ömrü ile paralellik gösterir ve 2-4 gün arasındadır.
Yapılan in-vitro çalışmalarda aşağıda belirtilen mikroorganizmaların Azitro’ ya duyarlı olduğu belirlenmiştir.

Gram Pozitif Aerob Bakteriler:

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (grup A beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae, alfa-hemolitik streptokoklar (Streptococcus viridans) ve diğer streptokoklar, Corynebacterium diphtheriae.

Gram Negatif Aerob Bakteriler:

Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Branhamella catarrhalis,Acinetobacter türleri, Yersinia türleri, Legionella pneumophila, Bordetella pertusis, Shigella türleri, Pasteurella türleri, Vibrio cholera ve parahaemolyticus, Pleisiomanas shigelloides.Azitromisin’ in Salmonella typhi, Enterobacter türleri, Aeromonas hydrophila ve Klebsiella türleri üzerindeki etkinliği değişkenlik gösterir. Bu nedenle duyarlılık testlerinin yapılması gerekir.

Anaerob Bakteriler:

Bacteroides fragilis  ve diğer Bacteroides türleri. Clostridium perfringens, Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri, Fusobacterium necrphorum ve Propionibacterium acnes.

Cinsel temasla bulaşan mikroorganizmalar:

Chlamydia trachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoaea, Haemophilus ducreyi.

Diğer:

Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı), Chlamydia pneumoniae, Toxoplasma gondii, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Pneumocytis carinii, Mycobacterium avium, Campylobacter türleri, Liysteria monocytogenes.

Endikasyonları:

 • Üst solunum yolu enfeksiyonlarında
  Ör; sinüzit, tonsillit, farenjit
 • Alt solunum yolu enfeksiyonlarında
  Ör; bronşit, pnömoni
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,
 • Otitis media,
 • Genital sistem enfeksiyonlarında;
  Chlamydia trachomatisin yol açtığı non-gonokokal üretrit ve servisitte ve Neisseria gonorrhoaea’ nın hassas suşlarının neden olduğu genital enfeksiyonlarda

  endikedir.

  Kullanım Şekli ve Dozu:
  AZİTRO’ nun yemeklerden en az  1 saat  önce veya 2 saat sonra alınması gerekir.

  Erişkin Dozu (Yaşlılar Dahil) :
   

 • Chlamydia trachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae suşlarının neden olduğu cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisinde 1 g AZİTRO tek doz halinde verilir.
 • Diğer tüm enfeksiyonları tedavisinde erişkinlere
 • 3 gün süre ile günde 1 defa 500 mg (3 günde toplam 1.5 g) olarak veya alternatif olarak aynı toplam doz
 • 5 gün süre ile ilk gün 500 mg, sonraki günlerde (2. günden 5. güne kadar) günde 250 mg olarak verilir.
  45 kg’ ın üstündeki çocuklara erişkin dozu uygulanır. 45 kg’ ın altındaki çocuklar için AZİTRO’ nun süspansiyon formu mevcuttur.

  Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
  Her film tablet 500 mg Azitromisin’ e eşdeğer Azitromisin dihidrat içeren 3 tabletlik blister ambalajlarda.

   

 • Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
  AZİTRO 250 mg Film Tablet
  AZİTRO Oral Süspansiyon
  AZİTROTEK Film Tablet

   

   

  Ana Sayfa