BUSCOPAN PLUS

 

KISA ÜRÜN BİLGİSİ: Buscopan plus film kaplı tablet.

FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet, 10 mg Hiyosin-N-butilbromür ve 500 mg parasetamol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Gastro-intestinal, safra ve üriner sistem ve kadın genital organlarının düz kaslarındaki spazmı giderir. Parasetamolün analjezik özellikleri bu etkiyi artırır.

ENDİKASYONLARI: Mide ve barsak hastalıklarındaki paroksismal ağrılar, safra ve üriner sistem kanalları ve kadın genital organlarındaki dismenore gibi işlev bozuklukları ve spastik ağrıda endikedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Erişkinler için günde 3 kez 1-2 tablet az miktarda suyla yutulur.

YAN ETKİLER: Ender olarak deri kızarıklıkları olabilir. Daha ender olarak, ekzantem biçiminde alerjik reaksiyonlar ve çok daha ender olarak alerjik trombositopeni ya da lökopeni görülebilir. Predispoze astımlı hastalarda bronkospazm görülebilir. Kserostomi, taşikardi dishidroz, akomodasyon bozuklukları ve idrar retansiyonu gibi antikolinerjik yan etkiler görülebilir, fakat bu etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Özellikle deri reaksiyonları olmak üzere çok seyrek olarak alerjik reaksiyonlara neden olabildiği bildirilmiştir. Bronşiyal astım ve alerji hikayesi bulunan hastalarda çok ender olarak dispne görüldüğü bildirilmiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler, kinidin, amantadin dizopramid, beta-adrenerjik ilaçlar, antiepileptikler, rifampisin, propantelin, metoklopramid, kloramfenikol, warfarin, AZT ile ilaç etkileşimleri olabilir.

KONTRENDİKASYONLARI: İçindeki maddelere aşırı duyarlılık gösteren kişiler, megakolon, myasthenia gravis.

UYARILAR/ÖNLEMLER: Karaciğer işlev bozukluğu, böbrek işlev bozukluğu, dar açılı glokom, intestinal veya üriner obstrüksiyon ve taşi-aritmi, Gilbert sendromu gibi durumlarda Buscopan Plus yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılmalı, gerekirse doz azaltılmalı ya da dozlar daha seyrek verilmelidir. Hiyosin-N-butilbromürün emziren kadınlarda kullanılmasının güvenilir bir uygulama olup olmadığı henüz gösterilmemiştir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: 20 film tabletlik ambalajlarda.

 

 

 

Boehringer Ingelheim lisansı ile

Ruhsat sahibi ve üretim yeri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama

Büyükdere Cad Ali Kaya Sok No: 7

80640 Levent İstanbul

 

 

Ruhsat Tarihi: 10.02.1986

Ruhsat No: 138/5.

 

 

 

 

Ana Sayfa