Cefaks 500 mg Film Tablet

 

Formülü:
Her film tablet 500 mg Sefuroksim´e  eşdeğer Sefuroksim aksetil ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
Sefuroksim aksetil, sefalosporin grubundan bakterisid etkili bir antibiyotik olan Sefuroksim´in asetoksietil esteridir.
Sefuroksim aksetil oral yoldan alındığında gastrointestinal sistemden absorbe edilir ve barsak mukozasında ve kanda süratle Sefuroksim´e hidrolize olur. Bunu takiben Sefuroksim, tüm ekstraselüler sıvılara dağılır.
Sefuroksim aksetil aç veya tok karnına alınabilir ancak tok olarak alındığında absorbsiyon ve biyoyararlanımının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Mikrobiyoloji
Sefuroksim aksetil´in in-vivo bakterisid etkisi Sefuroksim´den kaynaklanır. Sefuroksim, önemli hedef proteinlere bağlanarak bakteri duvarı sentezini inhibe eder ve bu yolla etki gösterir.
Sefuroksim,   beta-laktamaz  üretenler dahil  birçok gram negatif  ve gram  pozitif bakteri  üzerinde  bakterisid  etkiye  sahiptir.  Beta  laktamaz  enzimlerine,  özellikle Enterobacteriaceae türlerinde sık rastlanan plasmid aracılığı ile transfer edilen beta laktamaz enzimlerine karşı dirençlidir.
Ampisilin ve Amoksisiline dirençli birçok suş üzerinde de etkilidir.
Sefuroksim´in etkili olduğu mikroorganizmaların başlıcaları şunlardır:

Gram Negatif Mikroorganizmalar
Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae, (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler dahil), Escherichia coli, Klebsiella türleri (K.pneumoniae dahil), Enterobacter türleri, Citrobacter türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri, Proteus mirabilis, Proteus inconstans, Providencia rettgeri, Morgenella morganii, Moraxella (Branhamella) catarrhalis (Ampisiline dirençli suşlar dahil).

Gram Pozitif Mikroorganizmalar
Staphylococcus aureus (Penisilinaz üreten ve üretmeyen türler  dahil, Metisilin´e dirençli türler hariç), Staphylococcus epidermidis ( Penisilinaz üreten türler dahil, Metisiline dirençli türler hariç), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (ve diğer beta  hemolitik streptokoklar), Streptococcus group B (Streptococcus agalactiae)

Anaerob Mikroorganizmalar
Gram pozitif ve gram negatif  koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil), gram pozitif basiller (Clostridium türleri dahil), gram negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil), Propionibacterium  türleri

Diğer organizmalar
Borrelia burgdorferi

Endikasyonları:

 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
  Ör: Akut ve kronik bronşit ve pnömoni
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
  Ör: Kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; otitis media, sinüzit, tonsilit, farenjit
 • Üriner ve genital sistem enfeksiyonları
  Piyelonefrit, sistit ve üretrit gibi
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  Ör: Furonkül, piyoderma, impetigo gibi
 • Gonore
  Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit
 • Lyme Hastalığı
  Erişkinlerde ve 12 yaşın üstündeki çocuklardaki erken Lyme hastalığında ve bunu takiben geç Lyme hastalığının önlenmesinde

  Kullanım Şekli ve Dozu:
  CEFAKS Tablet tercihen tok karnına alınmalıdır.

  Erişkinler ve 12 Yaşın Üstündeki Çocuklar:

  • Üst solunum yolu enfeksiyonları
   Ör: Farenjit, tonsillit, sinüzit:
   10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg,
  • Hafif  ve orta şiddetteki alt solunum yolu enfeksiyonları
   Ör: Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri ve akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar:
   10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg,
  • Komplikasyonsuz üriner sistem enfeksiyonları:
   7-10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg veya 250 mg,
  • Komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:
   10 gün  süre ile günde 2 defa 250 mg veya 500 mg,
  • Erken Lyme hastalığı:
   20 gün süre ile günde 2  defa 500 mg,
  • Komplikasyonsuz gonore:
   Tek doz halinde 1 g

  Tablet Yutabilen Çocuklar:
  3 aylıktan küçük çocuklarda Sefuroksim kullanımı ile ilgili deneyim yoktur.
  Farenjit, tonsillit:
  10 gün süre ile günde 2 defa 125 mg,
  Akut otitis media:
  10 gün süre ile günde 2 defa 250 mg

  Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
  500 mg Sefuroksim´e eşdeğer Sefuroksim aksetil ihtiva eden 10 film  tabletlik aluminyum strip  ambalajlarda.

   

 • Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
  CEFAKS 125 mg Film Tablet
  CEFAKS 250 mg Film Tablet
  CEFAKS 125 mg - 5 ml Süspansiyon
  CEFAKS 125 mg - 50 ml Süspansiyon
  CEFAKS 125 mg - 100 ml Süspansiyon

   

  Ana Sayfa