Cleocin Vajinal Krem

 

 

FORMÜLÜ:

Her gramda 20mg klindamisine eşdeğer miktarda klindamisin fosfat

ENDİKASYONLARI:

CLEOCİN Vajinal Krem, bakteriyel vajinozların tedavisinde endikedir. KONTRENDİKASYONLARI:

CLEOCIN Vajinal Krem, klindamisine, linkomisine veya kremin içeriğindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Ayrıca regional enteriti, ülseratif koliti veya antibiyotik ile ilgili koliti olan hastalarda da kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Oral veya parenteral uygulanan klindamisin ile olduğu kadar, topikal uygulanan klindamisin ile de diyare, kanlı diyare ve kolit görülebilir.  Preparatın içerdiği mineral yağlar, prezervatif veya vajinal kontraseptif diyaframların yapısındaki lateks veya lastiği bozabileceğinden  preparatın uygulanmasını izleyen 72 saat içinde bu gibi maddelerin kullanılmaması önerilmektedir. CLEOCIN Vajinal Krem, gözde yanma ve tahrişe neden olabilecek maddeler içerdiğinden, kazayla gözle teması durumunda, gözler bol su ile yıkanmalıdır. Klindamisin kullanımı, vajinada özellikle mantarlar gibi ilaca duyarlı olmayan mikroorganizmaların miktarında artışa yol açabilir. Cleocin Vajinal Krem tedavisi gören hastalarda semptomatik servisit/vajinit gelişebilir.  Hastalara, ilaç kullanımı sırasında cinsel ilişkiye girmemeleri önerilmelidir. Gebelikte kullanımla ilgili uyarılar: Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Emziren annelerde kullanımla ilgili uyarılar: Vajinal uygulamadan sonra klindamisinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Oral veya parenteral uygulamadan sonra anne sütünde klindamisine rastlanmıştır. Çocuklarda kullanımı: İlacın çocuklardaki etkinliği ve güvenilirliği saptanmamıştır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:

Genital istemle ilgili yan etkiler: Servisit/vajinit , Vulvada iritasyon. Diğer yan etkiler arasında kolit, kontakt dermatit, deride iritasyon, deride yağlanma, Gram negatif folikülit, karın ağrısı ve mide-barsak sistemiyle ilgili yakınmalar sayılabilir.  Oral veya parenteral klindamisin kullanımı sırasında ise:Mide-barsak sisteminde: Karın ağrısı, özofajit, bulantı, kusma, diyare Hemopoetik sistem: Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofili, agranülositoz, trombositopeni. Klindamisin tedavisinin bu yan etkiler üzerinde direkt bir etiyolojik neden oluşturduğu kanıtlanmamıştır. Aşırı duyarlık reaksiyonları: Tedavi sırasında makülopapüler döküntü veya ürtiker görülebilir. Tüm yan etkiler içinde en sık görüleni yaygın, hafif veya orta şiddette morbiliform deri döküntüleridir. Klindamisin tedavisi sırasında Stevens-Johnson sendromuna benzer eritema multiforme olgularına ve anafilaktoid reaksiyonlara nadiren ranslanmaktadır. Bir aşırı duyarlık reaksiyonu görüldüğü takdirde tedavi kesilmelidir. Karaciğer: Klindamisin tedavisi sırasında sarılık veya karaciğer fonsiyon testlerinde değişiklik gözlenebilir. Kas-iskelet sistemi: Nadiren poliartrit görülmüştür. Böbrek: Klindamisin ile böbrek hasarı arasında direkt bir ilişkinin varlığın kanıtlanmamıştır.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:

Klindamisin'in nöromuskuler blokaj yapıcı etkisi nedeniyle aynı etkiyi gösteren ilaçların etkisini arttırdığı bilinmektedir.

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Bir hafta boyunca bir aplikatör dolusu CLEOCİN Vajinal Krem (yaklaşık 5g.) tercihen yatarken, vajina içine uygulanır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:

CLEOCİN %2 Vajinal Krem, Her gramda 20mg klindamisine eşdeğer miktarda klindamisin fosfat içeren 40g'lık tüplerde, 7 adet tek kullanımlık aplikatörü ile birlikte.

 RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİM YERİ:

Pharmacia & Upjohn Company Kalamazoo USA lisansı ile, Eczacıbaşı İlaç Sanayı A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

RUHSAT TARİHİ: 23.12.1996, RUHSAT NO : 180/77.

 

 

 

 

 

Ana Sayfa