Dekort 0.75 mg Tablet

Formülü:
Her tablet 0.75 mg Deksametazon ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:

Deksametazon;
Antienflamatuvar aktivitesi yüksek bir  glukokortikoid olup fluoro-prednisolon molekülünün 16 durumuna bir metil grubunun ilavesi ile meydana getirilmiştir.
Sentezi yapılmış kortikosteroidlerde rastlanan bir çok yan tesirin Deksametazonda gerek  şiddet ve gerek nispet bakımından az olması, diğer steroidlere tahammül edemeyen hastalarda kortikosteroid tedavisinin tatbikini  mümkün kılar. 
Antienflamatuvar, antiromatizmal ve antialerjik tesiri, bilinen kortikosteroidlerden daha üstün olmasına rağmen elektrolid dengesi üzerindeki tesiri ihmal edilebilecek derecede azdır. Diğer kortikosteroidlerle tedavi esnasında görülen iştahsızlık, kilo kaybı, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, adale zaafı gibi yan tesirlerin Deksametazon ile tedavi edilenlerde görülmemesi, müstahzarın sodyum retansiyonuna ve potasyum kaybına yol açmaması  (Yüksek dozlarda kullanılması hariç) klinik uygulamada büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
Su ve tuz retansiyonu meydana getirmemesine ilaveten hipertansiyona da sebep olmayışı, kardiyovasküler hastalıklara yakalanmış kişilerin çoğuna etkin bir tedavi imkanı vermektedir.

Endikasyonları:
DEKORT Tablet 0.75 mg antienflamatuvar, antiromatizmal ve antiallerjik tesirlerinden dolayı, kortikosteroidlerle tedaviye cevap veren vakaların hepsinde kullanılır.

 • Romatizmal Hastalıklar
  Ör: Romatoid artrit
 • Allerjik Hastalıklar
  Ör: Anjinörotik ödem, anafilaksi
 • Dermatolojik Hastalıklar
  Ör: Pemghigus
 • Arteritis Collagenosis
  Ör: Polyarteritis nodosa
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
  Ör: Bronşiyal astma, aspirasyon pnömoniti
 • Oftalmik Hastalıklar
  Ör: Anterior ve posterior uveit, optik nörit.
 • Hematolojik Bozukluklar
  Ör: Hemolitik anemi, lösemi, myeloma
 • Kardiyovasküler bozukluklar
  Ör: Post-myokard enfarktüsü sendromu
 • Hiperkalsemi
  Ör: Sarkoidosis
 • Enfeksiyonlar
  Ör: Miliyer tüberküloz (uygun kemoterapi ile birlikte)
 • Kas hastalıkları
  Ör: Polymyositis
 • Ödeme Yol Açan Hastalıklar
  Ör: İdiopatik veya lupus erythematosus’ un neden olduğu nefrotik sendrom.
 • Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
  Ör: Ülseratif kolit,Crohn hastalığı
 • Nörolojik bozukluklar
  Ör: Serebral tümörlerle birlikte görülen beyin ödemleri
 • Endokrin Bozukluklar
  Ör: Primer veya sekonder adrenokortikal kifayetsizlikler, konjenital adrenal hiperplazi,

  Kullanım Şekli ve Dozu:
  Diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi DEKORT’un dozu da hastalığın türü, şiddeti ve hastanın reaksiyonuna göre ayarlanır.
  Günlük doz 0.75-9 mg arasında değişebilir.
  Ancak ağır vakalarda daha yüksek dozlar verilebilir. Günlük dozun 3 veya 4 kısma bölünerek verilmesi gerekir.

  Tedavide;

 • Romatoid artrit ve kronik astma bronşiyal gibi kronik vakalarda;
  Günde 1.5-3 mg, idame dozu ise 0.75 mg’ dır.
 • Şiddetli mevsim astması, akut deri hastalıkları, akut ülseratif kolit gibi akut hastalıklarda;
  Günde 2-3 mg’ dır.
 • Romatizma, dissemine lupus eritematosus, nefrotik sendrom gibi kronik hastalıklarda;
  Günde 2-4.5 mg kullanılır.
 • Hayatı tehdit eden status asthmaticus gibi ciddi durumlarda ve hemopatilerde;
  Hekim gerekli bulursa başlangıç dozu olarak 7-10 mg verilebilir.
  İdame dozu belirtiler yeterince düzelince gerekli görülen minimum doza kadar giderek azaltılarak tayin edilir.
  Deksametazon’un idame dozu ortalama olarak günde 1-1.5 mg arasında olup bazı vakalarda günlük 0.75 mg’ lık doz yeterli gelmektedir.
 • Akut allerjik reaksiyonlarda veya kronik allerjik reaksiyonların alevlendiği dönemlerde;
  Oral ve parenteral tedavinin kombine edilmesi ve aşağıda belirtilen şekilde bir tedavi uygulanması tavsiye edilir.

   

   Birinci gün :

  1-2 ml (4-8 mg) DEKORT Enjektabl

   İkinci gün :

  Günde 2 defa 2 DEKORT Tablet 0.75 mg

   Üçüncü gün :

  Günde 2 defa 2 DEKORT Tablet 0.75 mg

   Dördüncü gün :

  Günde 2 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg

   Beşinci gün :

  Günde 1 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg

   Altıncı gün :

  Günde 1 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg

   Yedinci gün :

  Tedavi kesilir

   Sekizinci gün :

  Hekim ziyaret edilir.

  Bu suretle sürdozaj tehlikesi önlenmiş olur.

  Deksametazon ile uygulanan testlerde:

 • Cushing Sendromu:
  Gece 11’ de 1 mg DEKORT oral olarak verilir. Sabah 8’ de plazma kortizol düzeyini tayin etmek üzere kan alınır. Daha kesin bir sonuç temini için 48 saat süre ile 6 saatte bir 0.5 mg DEKORT tablet verilir. Bunu takip eden 24 saatteki idrar toplanır ve itrah edilen 17-hydroksikortikosteroid miktarı tayin olunur.
 •  Pitiuter ACTH fazlalığına bağlı Cushing Sendromunu diğer sebeplerden kaynaklanan Cushing Sendromundan ayırmak için:
  48 saat süre ile 6 saatte bir 2 mg DEKORT oral olarak verilir. Daha sonraki 24 saat idrar toplanır ve itrah edilen 17-hydroksikortikosteroid miktarı tayin olunur.

  DEKORT, tedaviye ara vermeden diğer bir kortikosteroid yerine verilebilir. 0.75 mg DEKORT’un terapötik tesirinin ekivalanı aşağıda gösterilmiştir.


  DEKORT Metil prednizolon
  ve
  Triamsinolon
  Prednizon
  ve
  Prednizolon
  Hidrokortison Kortizon
  0.75 mg 4 mg 5 mg 20 mg 25 mg

  Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
  20 tablet ihtiva eden blister ambalajlarda.

   

 • Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
  DEKORT 0.5 mg 20 Tablet
  DEKORT 5 mg/5 ml - 5 ml Ampul
  DEKORT 5 mg/5 ml - 5 ml Göz ve Kulak Damlası

   

   

   

  Ana Sayfa