DİKLORON 50 mg Enterik Film Tablet

 

Formülü:
Her enterik film tablet 50 mg Diklofenak sodyum ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:

Diklofenak sodyum;
Kuvvetli antienflamatuar, antiromatizmal, analjezik ve antipiretik etkileri olan bir non-steroid antiromatizmaldir.
Etkisini prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir.
Diklofenak sodyum’un ameliyat ve travmalardan sonra görülen enflamasyon ağrı ve bu sebeplere bağlı olarak gelişen şişme ve ödemi giderdiği gözlenmiştir.
İlaç alındıktan sonraki 1-2 saat içinde kandaki maksimum düzeye ulaşır. Plazma terminal yarı ömrü yaklaşık 2 saattir.
Diklofenak, sinovyal sıvıda doruk konsantrasyona kandakinden 2-4 saat sonra ulaşır. Bu nedenle uygulamadan 4-6 saat sonra sinovyal sıvı konsantrasyonu kandakinden daha yüksek düzeye erişir ve ilaç bu düzeyi 12 saat süre ile korur.
Diklofenak’ın emilimi, metabolizasyonu ve eliminasyonu yaşa bağlı bir değişiklik göstermemekte, maddenin itrahında böbrek yetmezliği olan şahıslarda bile yavaşlama görülmemektedir.

Endikasyonları:

 • Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartroz ve spondilartrit gibi dejeneratif ve enflamatuar romatizmal vakalarda görülen ani ve şiddetli ağrılarda,
 • Eklem dışı romatizmalarda,
 • Renal kolik ve safra koliğinde,
 • Akut gut nöbetlerinde,
 • Kırık ve travmalardan sonra görülen ağrı, iltihap ve ödemlerde,
 • Vertebranın ağrılı hallerinde,
 • Akut sırt ağrılarında
 • Antienflamatuarlarla tedavi gerektiren her türlü cerrahi müdahaleden sonra

  endikedir.

  Kullanım Şekli ve Dozu:
  DİKLORON Tablet aç karnına alınmalıdır.

  Erişkinler:
  Başlangıç dozu günde  75-150 mg’dır.
  İdame dozu günde 75-100 mg’dır.
  Günlük doz 2 veya 3’e bölünerek verilir.
  Total günlük doz 150 mg’ı aşmamalıdır.

  Çocuklar:
  DİKLORON Enterik Film Tablet 50 mg’ın çocuklara verilmesi tavsiye edilmemektedir.

  Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
  Her Enterik Film Tablette 50 mg diklofenak sodyum ihtiva eden 30 tabletlik ambalajlarda.

   

 • Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
  DİKLORON 25 mg Enterik Film Tablet
  DİKLORON 100 mg Retard Film Tablet
  DİKLORON Supozituar
  DİKLORON İ.M. 75 mg/3 ml - 4 ve 10 Ampul
  DİKLORON Jel

   

   

  Ana Sayfa