Dramamine Ampul

Dramamine Ampul Dimenhidrinat 50 mg/ml 1ml x 5 Ampul

Antiemetik. Bulantı-kusma, şiddetli vertigo, taşıt tutması, labirentit ve Meniere sendromu tedavisinde kullanılır.

Doz: Her 4-6 saatte 1-2 tablet veya ampul. Maksimum günlük dozu: 400 mg.

FORMÜL:

1 ml’lik 1 ampul 50 mg Dimenhydrinate, % 5 benzil alkol, % 50 propilen glikol ve qs. su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİĞİ

Oral uygulamanın olanaksız olduğu hallerde Dramamine ampul, etken maddesi dimenhydrinate vasıtasıyla aşırı derecede uyarılmış labirent faaliyetini azaltarak bulantı ve kusmayı önleyici etki gösterir.

ENDİKASYONLARI:

Bulantı, kusma ve vertigonun kontrolü için tavsiye edilir. Etki mekanizması bilinmemekle birlikte antiemetik etkinin bir antihistaminik olan diphenhydramine’den geldiği sanılmaktadır. Vasıta tutmalarında profilaktik ve tedavi edici olarak, Menlere hastalığı ve diğer vestibüler sistem hastalıklarında kullanılır.Vestibüler Stimülasyonla ilşkisi olmayan bulantı ve kusmanın kontrolünde fenotiyazinlerden daha az etkilidir.

KONTRENDİKASYONLARI:

Dimenhydrinate veya türevlerine aşırı duyarlı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Emziren anneler Dramamine kullanmaya başladıkları takdirde emzirmeye son vermelidirler. Dramamine kullanan annenin sütünde az miktarda Dimenhydrinate’a rastlanmıştır. Ayrıca Dimenhydrinate süt veren annelerin sütünde azalmaya da yol açabilir. Hamilelikte de emniyetle kullanıldığı rapor edilmemiştir. Apandisit sancısının ortaya çıkmasını önleyebilir. Stenozlu peptik ülser, prostatik hipertrofi, dar açılı glokom, bronşiyal astma , kardiyak aritmi, piloroduodenal obstruksiyon, mesane boyu obstruksiyonunda ve antikolinerjik kullananlarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda fazla alınan antihistaminikler halusinasyonlara, konvülsiyonlara hatta ölüme yol açabilir. Küçük çocuklarda dimenhydrinate eksitasyona neden olabilir.

Sedasyon yaptığından, dikkat gerektiren işlerde çalışanlar veya araba kullananlar bu konuda uyarılmalıdır.

Dramamine konsantre solüsyon, venler üzerinde tahriş edici bir etki yapabileceğinden ‘kullanım şekli ve dozu’ bölümünde önerilen sulandırma yapılmadan I.V. olarak tatbik edilmemelidir.

Birçok klinik araştırmada entramüsküler enjeksiyondan dolayı kayda değer bir irritasyon görülmemiştir.

Dramamine genelde antihistaminik amaçla pek kullanılmamasına rağmen, antihistaminik grubundan bir ilaçtır. Bunun için özellikle yüksek dozlarda bazı hastalarda uyku hali meydana gelebilir. Bu etki paranteral şeklin tatbik edildiği bazı vakalarda ekseriyetle arzu edilen bir haldir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

Uyku hali ,sinirlilik, yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk (özellikle çocuklarda), taşikardi, kusma, kulak çınlaması, halsizlik, baş dönmesi, görme bozukluğu, diplopi, palpitasyon, ağız, burun ve genizde kuruluk, zor ve ağrılı ürinasyon, iştahsızlık, deri döküntüleri, bronşiyal sekresyonda koyulaşma epigastrik rahatsızlıklar, eksitasyon ve ishal görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:

Alkol ve santral sinir sistemi depresanları, trisiklik antidepresanlar dahil olmak üzere antikolinerjik etkili ilaçlar Dramamine’in etkisini arttırabilir. Ototoksisite oluşturan antibiyotiklerle kullanımında dikkatli olunmalıdır. Dramamine ototoksisite semptomlarını maskeleyebileceğinden irreversibl bir harabiyete neden olabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ:

Dramamine, şuursuz bir durumda olduğundan veya bulantı ve kusmadan dolayı ilacı alamayan, geri çıkaran veya kısa sürede etki eden bir ilaca ihtiyacı olan hastalara paranteral olarak tatbik edilebilir. Dramamine normal olarak intramüsküler olarak tatbik edilmelidir. Meniere hastalığında akut ataklarda 50 mg. I M olarak uygulanır. Dramamine I.M veya gerektiğinde serum fizyolojik ilavesiyle intravenöz olarak da uygulanabilir. Bunun için 50 mg. dimenhydrınate içeren 1 cc lik bir ampul, serum fizyolojik ilavesiyle asgari 10 cc’ye sulandırılmalıdır. İki dakikalık sure içinde yavaş yavaş tatbik edilmelidir. Uygun vakalarda intravenöz olarak da uygulanabilir.

Yetişkinlerde her 4 saatte bir 50-100 mg. verilebilir. (400 mg. ‘lık günlük doz aşılmamalıdır.)

Çocuklarda günde 1.25 mg/kg 4 kez I.M olarak, günlük 300 mg ‘lık doz geçilmemek üzere kullanılır. IV uygulama çocuklara önerilmez.

DOZAŞIMI VE TEDAVİSİ:

Yanlışlıkla alınan fazla dozun en çok görülen klinik belirtisi sedasyon ve uyku halidir. Spesifik bir antidotu yoktur.

Normalin çok üstünde fazla doz alanlarda ise konvülsiyonlar, koma ve solunum depresyonu görülebilir.

Solunum depresyonunda suni solunum yaptırılır ve oksijen verilir.

Konvülsiyon durumlarında ise uygun dozda diazepam verilir. Çocuklarda konvülsiyon meydana gelecek olursa 5-6 mg/kg fenobarbital tatbik edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI:

30 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TAKDİM ŞEKLİ:

1 cc’lik ampuller halinde 5 ampullük kutularda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:

Dramamine tablet.

Reçete ile satılır.

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

Ruhsat Tarihi:9.8.1967

Ruhsat No: 87/20

Ruhsat Sahibi ve İmal Yeri:

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Haseyad II.Kısım No:228

34670 İkitelli İstanbul

Tel. (212) 549 25 42 (8 hat)

Kaynak:Ali Raif İlaç San.