KLAVUNAT FİLM TABLET

KLAVUNAT FİLM TABLET

FORMÜLÜ:

Beher beyaz film kaplı tablet.

500 mg Amoksisilin’ e eşdeğer Amoksisilin Trihidrat, 125 mg Klavulanik asid’ e eşdeğer Potasyum Klavulanat, film kaplama maddesi olarak Opadry OY-S 7191 (boyar madde: Titanyum dioksit) ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

KLAVUNAT, geniş spektrumlu ve bakterisid etkili bir antibiyotik olan Amoksisilin Trihidrat ile betalaktamaz enzimlerini dönüşümsüz (irreversible) olarak inhibe eden Potasyum Klavulanat kombinasyonudur. Potasyum Klavulanat’ ın bulunması Amoksisilin’ i birçok Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimler aracılığı ile parçalanmaktan korur ve Amoksisilin’ in antibakteriyel aktivitesinin kaybını önler. Böylece amoksisilin’ in spektrumu, beta-laktamaz salgılanan dirençli mikroorganizmaları da içine alacak şekilde genişletilmiş olmaktadır.

BAKTERİYOLOJİ:

Klavunat; beta-laktamaz aktivitesi sonucu penisiline dirençli patojenleri de içeren Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisid etki gösteren geniş bir spektruma sahiptir.

GRAM- POZİTİF

Aeroblar Staphylococcus aureus Streptococcus viridans (Beta-laktamaz üreten suşlar dahil) Streptococcus faecalis Streptococcus pyogenes Listeria monocytogenes Streptococcus pneumoniae

Anaeroblar

Clostridium türleri Peptococcus türleri Peptostreptococcus

GRAM-NEGATİF

Aeroblar

Escherichia coli (ampisilin ve amoksisilin’ e dirençli, ençli suşlar dahil) Brucella türleri Proteus mirabilis Neisseria meningitidis Proteus vulgaris Neisseria gonorrhoeae Klebsiella türleri Haemophilus influenzae (ampisilin ve amoksisilin’ e dirençli suşlar dahil) Salmonella türleri Haemophilus ducreyi (ampisilin ve amoksisiline dirençli suşlar dahil) Shigella türleri Bordetella perfussis

Anaeroblar Bacteroides türleri

ENDİKASYONLARI:

Üst solunum yolları enfeksiyonları:

Sinüzit, tonsilit, larenjit, farenjit, trakeit.

Orta kulak iltihabı ve diğer K.B.B. enfeksiyonları.

Alt solunum yolları enfeksiyonları:

Akut ve kronik bronşit, pnömoni, amfizem, akciğer abseleri.

Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

Sellülit, yara enfeksiyonları, çıban ve abseler, intra-abdominal sepsis.

Genito-üriner sistem enfeksiyonları.

Sistit, üretrit, pyelonefrin, septik abortus, pelvis enfeksiyonları, gonore.

Diğer enfeksiyonlar

Osteomyelit tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:

Penisiline aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER :

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve bazen fatal anaflaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür.

Bu nedenle penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Alerjik reaksiyonlar görüldüğü taktirde ilaç kesilmeli ve gerekli tedaviye başlanmalıdır. Ciddi anaflaktoid reaksiyonların epinefrin ile tedavisi gerekir. Ayrıca I,V. steroidler, oksijen uygulaması, solunum yolunun açık tutulması yapılması gereken işlemlerdir.

Gebelikte kullanımı: Gebelik sırasında mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. İlaç anne sütüne geçtiği için emziren annelerde kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

Uzun süreli tedavi tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, renal ve hepatik fonksiyonlar periyodik olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobakter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

YAN/ADVERS ETKİLER

Klavunat genelde iyi tolere edilir. En sık rastlanan yan etkiler, diyare, bulantı ve kusma, cilt döküntüleri ve ürtikerdir. Bunların dışında çoğu hipersensitivite fenomenine bağlı anemi, trombositopenik purpura, eozinofilli, lökopeni, agranülositoz gibi bazı reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar ilacın kesilmesiyle birlikte ortadan kalkar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:

Probenesid, Amoksisilin’ in real tübüler sekresyonunu azaltır. Klavunat ile birlikte kullanımı Amoksisilin’in kan seviyelerinde yükselmeye neden olur.

Klavunat Allopurinol ile birlikte kullanıldığında cilt döküntülerinin ortaya çıkma olasılığı artar.

Klavunat;Antabuse (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır. Klavunat’ ın oral kullanımı idrarda yüksek Amoksisilin konsantrasyonları meydana getirir. Bu konsantrasyonlar idrarda glükoz testi yapıldığında hatalı pozitif reaksiyonlar doğurabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

KLAVUNAT; tabletlerin absorbsiyonu gıdalar tarafından etkilenmez. Doz; Yetişkin ve12 yaşından büyük çocuklarda (40 kg ve bunun üzerindeki çocuklar); günde 3 defa 1 adet (8 saate 1 tablet) 625 mg KLAVUNAT tablet şeklindedir. Hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14günden fazla sürdürülmemelidir.

DOZ AŞIMI:

KLAVUNAT kullanımı ile doz aşımı problemleri ile karşılaşılma riski düşüktür. Aşırı dozaj sonucunda gastrointestinal semptomlar ve sıvı-elektrolit dengesinde bozukluklar görülebilir. Böyle hallerde semplomatik tedavi uygulanmalıdır. KLAVUNAT hemodiyalizle dolaşımından uzaklaştırılabilir.

İKAZLAR

25º C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Dikkat: Nem kapabilir. Kullanıldıktan sonra kapağı hemen kapayınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:

15 film tabletlik şişelerde

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK ŞEKİLLERİ:

Klavunat Fort Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz 312.5 mg/5 ml, 100 ml

Klavunat Pediatrik Oral Süspansiyon İçin Kuru Toız 156.25 mg/5 ml, 100 ml.

Reçete ile satılır.

Ruhsat Tarih ve No 23.9.1998-188/72

Ruhsat Sahibi Mustafa Sıtkı Erkek - Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

İmal Yeri Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Acıbadem, Köftüncü Sok. No.1 81010 Kadıköy - İstanbul

Kaynak:Atabay İlaç San