Lomotil Tablet

FORMÜLÜ :

1 tablet; 2.5mg Difenoksilat Hidroklorür, 0.025mg Atropin sülfat, şeker ve sorbitol içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Difenoksilat HCl, analjezik aktivitesi hiç ya da çok az olan bir pethidin türevidir. İntestinal motiliteyi azaltıcı etkiye sahiptir.

Oral yoldan alınan difenoksilat HCl, gastrointestinal kanaldan iyi emilir.

2.5mg Difenoksilat HCl, oral alınımından 2 saat sonra 163 ng/ml’lik plazma pik düzeylerine erişir. Difenoksilat HCl’ün plazma yarı ömrü 12-14 saattir. Büyük çoğunluğu karaciğerde hızla difenoksilik aside metabolize olur. Difenoksilik asidin de antidiyareik etkisi vardır.

 

ENDİKASYONLARI :

Lomotil, akut ve kronik ishallerin semptomatik tedavisinde kullanılır. Ayrıca, kolostomili veya ileostomili hastalarda dışkılama sıklığını azaltmak ve dışkının sıvı içeriğini azaltmak için kullanılır.

 

KONTRENDİKASYONLARI :

Solunum depresyonu, özellikle siyanoz olduğunda, bronşiyal astımlılarda, kalp ve karaciğer yetmezliği olanlarda, baş yaralanmalarından sonra, akut alkolizmde ve intakraniyel basıncın arttığı durumlarda kontrendikedir.

Lomotil, psödomembranöz enterokolitte ve enterotoksin üreten bakterilerin (salmonella, shigella) sebep olduğu diyarelerde kullanılmamalıdır.

 

UYARILAR / ÖNLEMLER :

Dikkat : Bağımlılık yapabilir.

Yüksek dozlarda alındığında; şiddetli solunum depresyonu ve komaya sebep olabilir. Özellikle küçüklerde, atropin nedeniyle hassasiyet (taşikardi, hipertermi, üriner retan-siyon, deride kuruma ve kızarma) ve zehirlenme belirtileri yapabilir. Şiddetli dehidra-tasyon ve elektrolit dengesizliği olduğunda; uygun bir düzeltici tedaviden önce veril-memelidir. Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

DİKKAT : Tavsiye edilen dozlar aşılmamalı, uzun süreli kullanılmamalıdır. Yaşlılarda ve düşkünlerde atipik etkiler olabilir, derhal doz düşürülmeli, belirgin bir durum görülü-yorsa, doz ona göre verilmelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım : Lomotil, gebelik esnasında ancak beklenen fayda /

risk oranı hesaplanarak kullanılmalıdır. Süt emziren annelere verilmemelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Tavsiye edilen dozlarda; solunum düzensizliği, bulantı, kusma, diş etlerinde şişme, abdominal gerilim, paralitik ileus, toksik megakolon, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi, rahatsızlık, öfori, depresyon, ekstremitelerde uyuşukluk ve deri reaksiyonları görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ :

MAO inhibitörü alan hastalara verilmemelidir. Anestezik, sedatif, hipnotik ve fenotiazin derivesi ilaçlarla beraber alındığında etkilerini artıracağından çok ihtiyatlı kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :

Erişkinlerde; başlangıç dozu günde 4 kez (6 saatte bir) alınan 2 tablettir.

Çocuklarda : 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

4-8 yaş : günde 3 defa 1 tablet

9-12 yaş : günde 4 defa 1 tablet

13-16 yaş : günde 3 defa 2 tablet

İlk diyare semptomları kontrol altına alınınca, doz ayarlaması yapılmalıdır. Akut diyare semptomlarında 48 saat içinde klinik bir iyileşme gözlemlenmez ise, Lomotil’e devam edilmemelidir.

DOZAŞIMI :

Kazaen fazla miktarda ilaç alınmış ise; solunum depresyonu ile beraber narkoz ve atropin zehirlenmesi veya her ikisi de oluşabileceğinden, semptomları beklemeden mide lavajı ve 24 saatlik müşahade tavsiye edilir.

Solunum depresyonu oluşmuş ise, morfin toksikasyonundaki gibi spesifik antidotu Nalorfin HBr 5-10 mg veya bulunamaz ise Nalokson HCl 400 µg I.V. olarak yapılır ve

15 dakika içerisinde açılma olmaz ise suni solunum yapılmalı, gerekirse enjeksiyon tekrarlanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI :

30o C’nın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

TİCARİ AMBALAJ ŞEKLİ :

20 tabletlik blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

 

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :

Lomotil Likit

Reçete ile satılır.

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

 

RUHSAT TARİHİ VE NO. : 25.10.1966 – 83/85

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi

Haseyad II.Kısım No:228

34670 İkitelli – İstanbul

Tel 0212 549 25 42 (pbx)

 

 

 

Ana Sayfa