PEN-OS

 

KISA ÜRÜN BİLGİSİ: PEN-OS® 400 ve 750 Oral Süspansiyon, 1000 Tablet.

Formülü: Her ölçekte 400.000 İÜ veya 750.000 İÜ Benzatin fenoksimetil penisilin, her tablette 1.000.000 İÜ Benzatin fenoksimetil penisilin.

Farmakolojik özellikleri: PEN-OS® enfeksiyon bölgesinde duyarlı bakterilerin hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisit etki gösterir.

Endikasyonları: Duyarlı bakterilerin yol açtığı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Tedavi edici olarak, Streptokoksik enfeksiyonlar, pnömokoksik enfeksiyonlar, penisiline duyarlı stafilokoksik enfeksiyonlarda kullanılır. Koruyucu olarak, streptokoksik enfeksiyonlar ve bunların romatizmal ateş ya da korea minör, poliartrit, endokardit, glomerülonefrit gbi komplikasyonları, konjenital veya romatizmal kalp kapağı bozukluklarında bakteriyel endokardite karşı kullanılır.

Kullanım şekli ve dozu: Erişkinlerde günlük doz 50.000 Ü/kg, çocuklarda ise 80.000-100.000 Ü/kg'dır.

Yan etkiler: Bazı hastalarda görülebilen hafif diyare hali genellikle tedavinin kesilmesini gerektirmez. Anafilaksi, ürtiker, ateş yükselmesi, eklem ağrısı, anjionörotik ödem, eritema mültiforme ve eksfolyatif dermatit gibi alerjik reaksiyonlar daha seyrektir ve genellikle parenteral penisilin tedavisi sırasında görülenlere oranla daha hafif seyreder.

İlaç etkileşimleri: Eş zamanlı olarak kullanılan antifilojistik, antiromatizmal ve antipiretik ilaçlarla (özellikle indometazin, fenilbutazon, yüksek doz salisilat) vücuttan dışarı atılmanın kompetitif inhibisyonu dikkate alınmalıdır.

Kontrendikasyonlar: Penisiline aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/önlemler: Tedavi sırasında alerjik bir durum görüldüğünde ilacın alımına son verilmelidir. Stafilokoksik enfeksiyonların tedavisinde bakteri duyarlılığı testleri gerekli olabilir.

Ticari takdim şekli ve ambalaj muhtevası: Süspansiyonun her ölçeğinde (5mL) 400.000 İÜ veya 750.000 İÜ fenoksimetil içeren 80 mL’lik ambalajlarda ve 24 tabletlik blisterde.

 

 

 

Biochemie lisansı ile

 

Ruhsat sahibi ve üretim yeri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama.

Büyükdere Cad Ali Kaya Sok No:7

80640 Levent İstanbul

 

Ruhsat tarihi ve no:

Penos 1000: 30.3.1987  665715/5049

Penos 750: 27.6.1996  000078

Penos 400: 20.2.1986  660897/31

 

Ana Sayfa