PROFENİD Ò  % 2.5 JEL

 

FORMÜLÜ

Her 1 gr jel, 25 mg ketoprofen içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikler

Profenid Jel, %2.5 oranında ketoprofen içeren, yağsız, leke bırakmayan ve hoş kokulu topikal bir preparattır. Ketoprofen, güçlü antienflamatuar ve analjezik etkileri olan bir non-steroid antienflamatuardır.

Farmakokinetik özellikleri

Ketoprofen, jel formunda topikal olarak uygulandığında kana çok yavaş olarak geçer ve vücutta birikim görülmez. Oral forma göre biyoyararlanımı yaklaşık %5 olduğundan lokal uygulamada sistemik etkiler görülmez.

 

ENDİKASYONU

Profenid %2.5 jel, burkulma, tendinit, ödem ve ekimoz gibi travmatik ve ağrılı durumların kısa süreli topikal tedavisinde kullanılır.

 

KONTRENDİKASYONLARI

Profenid %2.5 jel, ketoprofen ya da diğer non-steroid antienflamatuar ilaçlara aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Açık, eksüdalı ya da enfekte yaralara, ekzemalı hastalara, mukozaya ve göze uygulanmamalıdır.

 

UYARILAR / ÖNLEMLER

Tedavi sırasında deri döküntüleri oluşursa, Profenid %2.5 jel uygulamasına son verilmelidir. Deneysel hayvan çalışmaları ve epidemiyolojik veriler ketoprofenin embriyo üzerinde toksik bir etkisi olmadığını göstermesine rağmen, non-steroid antienflamatuar ilaçların olası toksik etkileri nedeniyle, Profenied %2.5 jel’in gebelikte kullanımı önerilmez.

Anne sütüne az miktarlarda geçtiğinden çok gerekli değilse emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Çocuklarda kullanım güvenirliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

 

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Profenid %2.5 jel kullanan bazı hastalarda, bölgesel kızarıklık ve kaşıntı biçiminde allerjik reaksiyonların görülebildiği bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

 

 

 

 

 

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

 

Profenid %2.5 jel, ağrılı bölgeye topikal olarak günde 2-4 kez uygulanır. İlaç, deriye nüfuzun sağlanması açısından uygulama sonrası ovulmalıdır.

 

DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİMİ

Ketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler hemen hiç görülmez.

Aralarında ketoprofenin de bulunduğu non-steroid antienflamatuar ilaçların sistemik yoldan kullanımıyla birlikte yüksek doz metotreksat kullanıldığında ciddi etkileşimler görülebildiği bildirilmiştir.

 

İKAZLAR

Oda sıcaklığında, kapağı kapalı olarak saklanmalıdır.

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve ambalajında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Her bir gram jelde 25 mg ketoprofen içeren 60 gram lık tüplerde.

 

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ

Preparatın ayrıca;

            PROFENİD 200 mg RETARD TABLET,

            PROFENİD 100 mg SUPPOZİTUAR

isimli formları mevcuttur.

 

Ruhsat Sahibi

Eczacıbaşı Rhone Poulenc ilaç Pazarlama A.Ş:

Büyükdere caddesi, Ecza Sokak No.6, Safter Han Kat 3

80650, Levent-İstanbul

 

Üretim Yerii

Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret.A.Ş.

Küçükkarıştıran / LÜLEBURGAZ

 

Ruhsat tarihi            :           28.08.1994

Ruhsat No                :170/53

 

Reçete ile satılır.

 

 

 

 

 

Ana Sayfa