SUPRAFEN 400MG

SUPRAFEN 400MG. 30 DRAJE

FORMÜLÜ :

Beher SUPRAFEN Draje:

400 mg ibuprofen, tatlandırıcı olarak şeker ve boyar madde olarak pink anstead ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

SUPRAFEN (ibuprofen) romatizmal hastalıkların tedavisinde analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkinliğe ve steroid olmayan yapıya sahip bir preparattır. Kimyasal olarak diğer antiromatizmal preparatlardan farklıdır.

SUPRAFEN oral uygulamadan sonra hızla absorbe olur. Yemeklerden sonra verildiğinde 1,5 mg / 2-3 saat içinde uzun süreli bir serum düzeyi sağlar. Tekrarlanan dozlar sırasında bileşiğin ya da metabolitlerin önemli bir birikime neden olmadığı, uygulama sona erdikten sonra 24 saat içerisinde tamamen itrah oldukları tespit edilmiştir. Serum yarı ömrü, 1,8-2,0 saattir.

SUPRAFEN ağrıyı ve sertlik halini iyileştirir, şişmeyi azaltır, tutma gücünü ve eklemin fleksiyon yeteneğini arttırır; ağrısız yürüme mesafesini uzatır. SUPRAFEN tedavisi uygulanan romatoid artritli hastalarda eritosit sedimentasyon hızının düşmesi, ilacın hastalığın aktivitesi üzerine direkt etkisi olduğunu göstermektedir.

ENDİKASYONLARI SUPRAFEN, Romatoid artritlerin, osteoartritlerin, ankilozan spondilitlerin ve bunlarla alakalı vakaların tedavisinde endikedir. Still hastalığında (juvenil romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut disk prolapsusu gibi bel ağrılarında SUPRAFEN tedavisi ile çok iyi neticeler alınmaktadır.

SUPRAFEN kuvvetli analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve bilhassa inflamasyon ile birlikte bulunan ağrılar ve ateşlerde kullanılmaktadır. SUPRAFEN ayrıca, sportif faaliyetler sonucu meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerinde, genel anestezide postherniorrhapi ve epistom ağrılarında kullanılmaktadır.

Migrenin bazı çeşitlerinde ve bir sebebe bağlı olmayan baş ağrılarında da etkilidir. Soğuk algınlığı veya nezle ile ilgili meydana gelen miyaljilerde kullanılmaktadır.

KONTRENDİKASYONLARI Bu ilaca karşı daha önceden aşırı duyarlılığı olan ve asetil salisilik asit ile diğer nonsteroid antienflamatuar ajanlara karşı bronkospastik, anjioödem burun polipi sendromu şeklinde reaksiyon gösteren kişilere kontrendikedir. Geçmişlerinde ciddi gastrointestinal kanama ve peptik ülser rahatsızlıkları bulunanlar tarafından alınmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER SUPRAFEN draje kullanımı sırasında görmede bulanıklık, skotoma'da ve renk belirlemesinde karışıklık görüldüğünde tedaviye son verilmeli ve hasta göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

Yüksek tansiyonlu ve kalp dekompansasyonu olan kişilerle, kumarin grubu antikoagülan alan kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

Asetil salisilik asite karşı allerjik reaksiyon gösteren kişiler genel olarak kullanırken dikkatli olmalıdır.

Hamile kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar henüz yetersizdir. Kullanılmaması önerilir.

Risk/yarar ilişkisi değerlendirilmelidir. Emziren annelerde kullanılması tavsiye edilmez.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:

SUPRAFEN'in hassas kişilerde nadiren ciltte kızarıklık, kaşıntı, deri döküntüsü ve ödem gibi allerjik reaksiyonlar verebildiği rapor edilmiştir. SUPRAFEN'in nadiren görme bozukluğuna sebep olduğu hakkında da birçok rapor bulunmaktadır. Renal papiller nekroz, kardiyovasküler aritmi, dispepsi, gastrointestinal trombositopeni, işitme kayıp görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER Tedavi edici dozlarda kullanıldığında diğer ilaçlara karşı ya da onlar ile birlikte bir etki yarattığı gözlenmemiştir. Yine de tiazid gurubu diüretikler kullanan hastalara dikkatle uygulanmalıdır. Kumarin tipi antikoagülanlarla birlikte kullanıldığında etkileşme olabileceğinden dikkat edilmesi gerekir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU Özellikle yaşlı kişilerde dozaj dikkatle ayarlanmalıdır. Renal ve hepatik fonksiyonları dikkate alınmalıdır.

SUPRAFEN oral yoldan kullanılan bir preparattır. Dozaj her hastanın ihtiyacına göre düzenlenmeli ve mümkün olabilen en düşük dozlar kullanılmalıdır. Klinik denemelerin sonuçlarına göre romatoid artritli hastalarda, osteoartritli hastalarınkinden daha yüksek dozlar gerekmektedir.

Akut, kronik romatoid ve osteoartritin semptomatik tedavisinde, erişkinler için ortalama ibuprofen dozajı günde 3-4 defa 300-600 mg'dır. Hastanın tolerans ve tedaviye verdiği cevaba göre dozaj düzenlenmeli ve günde 2400 mg'ı geçmemelidir.Dozaj yeterli olduğu taktirde optimal cevap SUPRAFEN tedavisine başlanmasından itibaren 2 hafta içide görülür. Tedaviye yeterli cevap alındıktan sonra, dozaj yeniden gözden geçirilerek hastanın gereksimine karşılayacak şekilde düzenlenir. Mide-bağırsak tahammülsüzlüğü olan durumlarda SUPRAFEN yemekle ya da sütle birlikte verilmeli veya dozu azaltılmalıdır.

Pediatrik kullanımda güvenirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

SUPRAFEN kullananların çoğunluğu mide rahatsızlığı çekmeden aç karnına SUPRAFEN alabilmektedir. Bu, sabahları meydana gelen sabah tutukluğunu önlemek bakımından önemlidir. Bu gibi kimseler sabah uyanır uyanmaz ilk dozu aç karnına alırlarsa, ilacın çabuk absorbe olmasından dolayı ağrılı sabah tutuklukları süratle ortadan kalkar. Müteakip dozlar yemekten sonra alınarak daha uzun ve yaygın bir şekilde etkilemesi sağlanır.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Gastrik lavaj ve semptomatik tedavi yapılır. Gerekirse serum elektrolitleri düzeltilir.

SAKLAMA KOŞULLARI:

25° C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKTİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

Beher draje 400 mg İbuprofen ihtiva eden 30,50 ve 100 drajelik blister ambalajlarda.

Ruhsat Tarih ve No 2.12.1998 189/15

Ruhsat Sahibi Mustafa Sıtkı Erkek - Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.

İmal Yeri Atabay İlaç Fabrikası A.Ş. Acıbadem, Köftüncü Sok. No.1 81010 Kadıköy - İstanbul

Kaynak:Atabay İlaç San