Ursofalk

Ursofalk Ursodeoksikolik asit 250 mg, 100 Kapsül

Tersiyer safra asidi. Primer bilier siroz tedavisinde karaciğer fonksiyonlarını düzeltmek ve hastalık semptomlarını gidermek amacıyla kullanılır. Ayrıca safra kesesi kolesterol taşlarının eritilmesinde endikedir.

Doz: Hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde günlük doz hastanın kilogramı başına 10-15 mg ayarlanarak iki ya da üç defada verilir.

FORMÜLÜ:

1 kapsül, 250mg ursodeoksikolik asit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :

Ursodeoksikolik asit, radyolüsent safra taşlarının eritilmesinde kullanılan bir ajandır. Etkisini, karaciğerde kolesterol sentezini ve sekresyonunu engelleyerek gösterir. Ayrıca barsaktan kolesterol emilimini inhibe eder. Safra taşı olan hastalarda, normalde kolesterolü çöktürücü özellikle olan safra yapısını, kolesterolü eritici hale dönüştürür. Ursodeoksikolik asit, gastrointestinal kanaldan absorbe edilir ve enterohepatik siklusa girer.

ENDİKASYONLARI :

Safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, radyoopak olmayan kolesterol safra taşlarının eritilmesinde, safra taşı parçalanmasının ardından ortaya çıkan taş fragmanlarının eritilmesinde kullanılır.

Ayrıca, Primer Bilier Siroz’da (I.– II. safha) karaciğer fonksiyonlarının ve hastalık semptomlarının düzeltilmesi amacıyla kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :

Kalsifiye veya bilirubin taşı şüphesinde, 2 cm’den büyük taşlarda, safra kesesinin yarıdan fazlasının taşla dolu olduğu durumlarda, sürekli safra kolik şikayeti olanlarda, safra kesesi ve safra yollarının inflamatuvar hastalıklarında, inflamatuvar mide-barsak hastalıkları ve ülserlerinde, açlık diyetinde kullanılmamalıdır.

Gebelik süresince kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER :

Laboratuar kontrolü,karaciğer testleri, SGOT, SGPT ve Gamma -GT dörder haftalık aralıklarla ilk 3 ay tavsiye edilir. Takriben 3 ayda bir tekrarlanır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği tespit edilmemiştir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :

Hastaların çok az bir bölümünde dışkıda yumuşama olabilir ancak Ursofalk tedavisinin kesilmesi için bir sebep teşkil etmez. Bulantı, kusma, ağızda metalik tat, karın ağrısı nadiren ortaya çıkabilir. Bazı alerjik cilt reaksiyonları da görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

İLAÇLARLA ETKİLEŞİM :

Ursofalk ile birlikte kolestiramin, kolestipol veya alüminyum hidroksit içeren antasidlerin eş zamanlı uygulamaları, ursodeoksikolik asidin absorbsiyonunun önlenmesi nedeniyle tavsiye edilmez.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJ:

Safra kolesterol taşlarının eritilmesinde ve kolestatik karaciğer hastalıklarında:

Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günlük dozaj, vücut ağırlığına göre 2 ila 5 kapsül arasında değişmektedir (vücut ağırlığına göre 10mg/kg/gün ursodeoksikolik asit hesabı ile).

Günde 2 kapsül - 1 kapsül sabah, 1 kapsül akşam

Günde 3 kapsül - 1 kapsül sabah, 2 kapsül akşam

Günde 4 kapsül - 1 kapsül sabah, 3 kapsül akşam

Günde 5 kapsül - 2 kapsül sabah, 3 kapsül akşam

Kapsüller, muntazam bir şekilde alınmalıdır, aksi takdirde Ursofalk tedavisi başarılı olmaz. Bugüne kadar edinilen bilgilerin ışığında, kolesterol safra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 3 ay ile 2 yıl arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben, safra taşı büyüklüğünde bir azalma olmamış ise, tedaviye devam etmenin pek bir faydası yoktur. Tedavi sırasında 6 aylık aralarla, safra kesesi radyolojik tetkikleri yapılarak tedavinin başarısı kontrol edilmelidir.

Aşırı şişman hastalar, günde 15 mg/kg gibi daha yüksek dozlara gereksinim duyarlar.

Primer Bilier Siroz’da: Günlük dozaj, vücut ağırlığına göre 2-5 kapsül arasında değişmektedir (10-12 mg ursodeoksikolik asit /kg/gün).

SAKLAMA KOŞULLARI :

25o C’nın altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TAKDİM ŞEKLİ :

100 kapsüllük kutularda, blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

Reçete ile satılır.

RUHSAT TARİHİ VE NO: 24.12.1991 – 90/93

RUHSAT SAHİBİ :

ALİ RAİF İLAÇ SAN.A.Ş.

İkitelli Organize San.Bölgesi

Haseyad II.Kısım No:228

34670 İkitelli / İst

Tel: 0212 549 25 42

İMAL YERİ :

Dr.Falk Pharma GmbH

Freiburg – Almanya

Kaynak: Ali Raif İlaç San.